Nowo powołany konsultant wojewódzki, mgr Artur Białoszewski jest epidemiologiem, specjalistą zdrowia publicznego, a także członkiem komisji do spraw zagrożeń środowiskowych w Radzie Sanitarno -Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym. Ponadto pełni funkcję kierownika Programu Executive SGH-WUM MBA w ochronie zdrowia.


Jak podkreśla Artur Białoszewski, którego zacytowano na stronie internetowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, związek między środowiskiem a człowiekiem jest współzależny, dlatego niezwykle ważne są działania w dziedzinie zdrowia środowiskowego. Wpływają na poprawę otoczenia, w którym żyjemy, pozwalają kształtować zdrowie osobiste, rodziny, całych społeczności oraz uczynić gospodarkę bardziej przyjazną dla środowiska.