Przedstawiony dokument zawiera między innymi propozycje złagodzenia obowiązującego zakazu reklamy aptek i ich działalności poprzez wyłączenie spod zakazu wszelkich informacji o prowadzeniu opieki farmaceutycznej oraz na temat kontraktowania opieki farmaceutycznej z Narodowym Funduszem Zdrowia w drodze postępowania konkursowego.

Grzegorz Kucharewicz, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podkreśla w stanowisku, że jak wynika z art. 39 ustawy o izbach aptekarskich, jedynie Naczelna Rada Aptekarska powołana została do reprezentowania zawodu aptekarza. Przypomina też, że wyłącznie Naczelna Rada Aptekarska uprawniona jest do czuwania nad prawidłową realizacją zadań samorządu aptekarskiego oraz do koordynowania i nadzorowania działalności okręgowych rad aptekarskich.

Czytaj: Konieczne jest profesjonalne zarządzanie apteką >>>

„Procedowanie przez urzędników Ministerstwa Zdrowia dokumentu, który odnosi się do istoty zawodu farmaceuty i zawiera nieakceptowalne propozycje, w tym projekt przepisu ograniczającego zakaz reklamy aptek i ich działalności, bez możliwości uprzedniego zajęcia stanowiska przez Naczelną Radę Aptekarskiej, uważamy za praktykę niedopuszczalną i skandaliczną” – oświadcza autor stanowiska.

Według prezesa Rady „próby forsowania przez urzędników Ministerstwa Zdrowia merytorycznych rozstrzygnięć w zakresie sprawowania przez farmaceutę opieki farmaceutycznej, dokonywane przy czynnym udziale tylko jednej, wybranej okręgowej izby aptekarskiej (Śląskiej) oraz starannie dobranych przedstawicieli nauki, z równoczesnym pominięciem reprezentującej całe środowisko farmaceutów Naczelnej Rady Aptekarskiej, są niedopuszczalne i nie mogą być akceptowane w demokratycznym państwie prawa”.

Aktualne zagadnienia prawne, związane z funkcjonowaniem aptek, w tym reklamy aptek i ich działalności zawiera produkt LEX Apteka.

Przetestuj program i pobierz bezpłatną wersję testową  – www.produkty.lex.pl/apteka