Zaproszenie dotyczy udziału w postępowaniu, którego celem jest wyłonienie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych w zakresie leczenia szpitalnego.

Agencja podpisze z wybranymi realizatorami umowy dotyczące przygotowania i przekazywania danych finansowo-księgowych za rok 2015, niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych.

Informacje o postępowaniu są dostępne na stronie internetowej AOTMiT w zakładce Taryfikacja.


Źródło: www.mz.gov.pl
 

Czytaj także: Projekt o sieci szpitali - co musisz wiedzieć?>>>