Obwieszczenie obejmuje taryfy dla 2 nowych produktów rozliczeniowych:
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy I
Pozytonowa tomografia emisyjna (PET) z zastosowaniem radiofarmaceutyków z grupy II

W pierwszym przypadku wartość taryfy została określona na 236,22 punktu, w drugim przypadku – na 349,96 punktu.

Taryfy zostały ustalone w odniesieniu do średniej wartości punktu rozliczeniowego w umowach z NFZ na świadczenia kontraktowane odrębnie. Wycena została zróżnicowana w zależności od kosztu stosowanego do badania radiofarmaceutyku.

Na dzień wydania obwieszczenia średnia wartość punktu rozliczeniowego wynosiła 11,43 zł.