Rada Przejrzystości uznała za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie dazatynibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C91.1 oraz świadczenia obejmującego podawanie everolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C80 realizowanych w zakresie "Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Rada Przejrzystości uznała także za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie sirolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10 D48.1 realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej", z wyjątkiem rozpoznania limfangioleiomiomatoza (LAM) oraz nowotworu z epitelioidnych komórek przynaczyniowych (PEC-oma - perivascular epithelioid cell tumor).

Natomiast za niezasadne Rada uznała usunięcie świadczenia obejmującego podawanie klofarabiny w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10 C92.0 oraz świadczenia obejmującego podawanie docetakselu w rozpoznaniu zakwalifikowanych do kodu ICD-10 C80 realizowanych w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej".

Rada uznała za zasadne wydawanie zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Isoleucine 50 (Dieta eliminacyjna), saszetki á 4g we wskazaniu: acyduria metylomalonowa oraz środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Valine 50 (Dieta eliminacyjna), saszetki á 4g we wskazaniu: acyduria metylomalonowa.

Natomiast za niezasadne Rada uznała wydawanie zgody na refundację środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego LEU-free cooler (Dieta eliminacyjna), woreczki á 130ml we wskazaniu: 3 metylokrotonyloglicynuria, a także produktu leczniczego Imukin we wskazaniu: gruźlica prosówkowa o wielomiejscowej lokalizacji,pierwotne niedobory odporności. Natomiast za zasadne uznała wydawanie zgody na refundację produktu leczniczego Imukin we wskazaniu: przewlekła choroba ziarniniakowa.

We wszystkich przypadkach prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych przychylił się do stanowiska Rady Przejrzystości.