Łukasik złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska 15 czerwca 2015 roku, tego samego dnia z rządu odwołany został minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Rezygnacja wiceminister została przyjęta dzień później. Ponownie została powołana na stanowisko Podsekretarza Stanu w MZ 3 sierpnia 2015.

Z zarządzenia podpisanego 5 sierpnia 2015 roku przez ministra zdrowia Mariana Zembalę wynika, że Łukasik nadzoruje trzy departamenty resortu: budżetu, finansów i inwestycji; nauki i szkolnictwa wyższego oraz polityki zdrowotnej.

Łukasik nadzoruje też działalność między innymi  Centrum Onkologii w Warszawie, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant", Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi, Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Podlegają jej także uczelnie medyczne oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Wcześniej wiceminister nadzorowała również departament nadzoru, kontroli i skarg oraz samodzielny wydział audytu wewnętrznego. Zgodnie z najnowszym zarządzeniem ministra zdrowia, zostały one przekazane pod nadzór wiceministra Piotra Warczyńskiego.

Łukasik jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła szkolenia i kursy dotyczące m.in. administracji i restrukturyzacji w zakładach opieki zdrowotnej. W 2003 roku ukończyła studium zarządzania projektem europejskim w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach, a w 2014 roku – studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej na kierunku zarządzanie podmiotami leczniczymi przekształcanymi w spółki prawa handlowego.

W 2012 roku objęła funkcję dyrektora Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie. Równocześnie w 2014 roku pełniła obowiązki zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych w Instytucie "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie.

W resorcie zdrowia jest obecnie sześcioro wiceministrów: Cezary Cieślukowski, Anna Łukasik, Beata Małecka-Libera, Sławomir Neumann, Igor Radziewicz-Winnicki oraz Piotr Warczyński. (pap)