Na konkurs wpłynęło łącznie 58 ofert. Złożone zostały przez instytuty (na przykład Instytut Kardiologii w Warszawie, Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Instytut Matki i Dziecka), szpitale i uczelnie publiczne (między innymi: Śląski Uniwersytet Medyczny, Gdański Uniwersytet Medyczny), fundacje (na przykład Fundacja Senioralna Bydgoszcz, Naukowa Fundacja Polpharmy) oraz inne instytucje (Polska Agencja Prasowa, Silvermedia).

Konkursy dotyczyły następujących celów operacyjnych: poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa, ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki a także promocja zdrowego i aktywnego starzenia się. 

Na część konkursów nie wpłynęły oferty. Dotyczyło to między innymi prowadzenia działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznych (w tym anoreksja i bulimia) w populacji generalnej oraz w populacjach o zwiększonym ryzyku, a także w ramach ograniczenia ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki – prowadzenie działań zapobiegawczych, w tym wypracowanie metodologii oceny środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców JST oraz udzielanie wsparcia przy opracowywaniu wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych programów ochrony środowiska.

Oferty nie wpłynęły także na konkursy w ramach zakresu dotyczącego zdrowego i aktywnego starzenia się, którego celem ma być popularyzacja wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym), co miało polegać na uruchomieniu i prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii dietetycznej w zakresie potrzeb żywieniowych osób w wieku 60+.

 [-OFERTA_HTML-]

Kolejny konkurs z tego zakresu, na który nie płynęły oferty, dotyczył popularyzacji wiedzy w zakresie specyficznych potrzeb i uwarunkowań dietetycznych w grupie seniorów (w tym zapobieganie utracie masy ciała i chorobom metabolicznym) poprzez organizację szkoleń dla dietetyków z zakresu żywienia osób starszych w wieku 60+.

Szczegółowe informacje na temat oceny ofert dostępne są na stronie www.mz.gov.pl


Źródło: www.mz.gov.pl