W sobotę, 14 października 2017 roku, w Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej Fundacja Hospicyjna zainaugurowała w Gdańsku 14. kampanię społeczną „Opiekun rodzinny – nie musi być sam”. Do kampanii przyłączyło się 37 hospicjów z całej Polski – PAP Anna Laska z Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku. Kampania potrwa do końca lutego 2018 roku.

Rozpoczęcie kampanii zostało ogłoszone podczas sobotniego koncertu charytatywnego „Głosy dla Hospicjów” w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Laska podkreśliła, że „37 hospicjów z całej Polski chce razem chcą działać, by skierować konkretne wsparcie dla osób, które muszą samodzielnie opiekować się bliskimi w domach”.

Wyjaśniła, że opiekun rodzinny to osoba opiekująca się w domu swoim bliskim: dorosłym lub dzieckiem, niesamodzielnym z powodu choroby, ułomności lub niepełnosprawności. Wspiera go emocjonalnie, zapewnia opiekę i pielęgnację, pomaga w codziennych czynnościach.

   [-DOKUMENT_HTML-]

Koordynatorka kampanii, Prezes Fundacji Hospicyjnej Anna Janowicz tłumaczy, że kampania ma przede wszystkim przypomnieć o „obciążeniach wynikających ze sprawowania opieki w domu, szczególnie tej długotrwałej, i o potrzebie zapewnienia opiekunom systemowej pomocy”. Celem kampanii jest też zachęcenie lokalnych społeczności do tworzenia sieci wsparcia w obrębie wspólnot sąsiedzkich lub parafialnych, jak mówi Janowicz, „opartych na zwykłej ludzkiej wrażliwości.”

- Poprzez konkretne działania i jednocześnie dyskusję merytoryczną, chcemy zacząć zmieniać rzeczywistość opiekunów rodzinnych - dodała.

- Opiekunom potrzebna jest pomoc w prostych sprawach. Może to będzie wyprowadzenie psa, zrobienie zakupów, albo wspólny spacer, czasem rozmowa, albo spędzenie kilku chwil z jego bliskim by sam mógł pójść do lekarza czy zwyczajnie odpocząć – tłumaczy Janowicz. Oceniła, że „opiekunowie rodzinni zwykle pozostają ze swoimi problemami sami”.

Janowicz zwróciła też uwagę, że „opiekun, który potrafi zadbać o siebie, który ma wsparcie, jest lepszym opiekunem, a dla zespołów paliatywno-hospicyjnych – lepszym partnerem”.

W ramach kampanii są planowane szkolenia dla koordynatorów wolontariatu, którzy mają stworzyć sieć Lokalnego Wolontariatu Opiekuńczego w całej Polsce, a także warsztaty z podstaw opieki nad chorym w domu. Praktyczne porady i filmy dotyczące opieki nad ciężko chorym dorosłym i dzieckiem w domu są dostępne na portalu hospicja.pl.

Kampania uzyskała patronat honorowy Rzecznika Praw Obywatelskich. Fundacja Hospicyjna będzie gospodarzem panelu poświęconego prawom opiekunów rodzinnych podczas grudniowego Kongresu Praw Człowieka.

Fundacja Hospicyjna organizująca kampanie pod hasłem „Hospicjum to też Życie” w minionych 14 latach w swoich akcjach zwracała uwagę m.in. na istotę opieki hospicyjnej, rolę komunikacji, wolontariat, żałobę i osierocenie.

Fundacja Hospicyjna powstała w 2004 roku, wspiera ponad 100 hospicjów w całej Polsce. Opiekuje się także gdańskim Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC. Stacjonarne i domowe hospicjum dla dzieci i dorosłych na Pomorzu w minionych 30 latach pomogło ponad 25 tysiącom osób. Na podstawowe potrzeby hospicjum Fundacja potrzebuje rocznie prawie 5,5 mln zł.

Fundacja działa głównie na Pomorzu, ale organizuje też wiele akcji ogólnopolskich, między innymi pod hasłem: „Hospicjum to też Życie”. (pap)