W ramach projektu zostanie kupiona nowa aparatura i urządzenia, potrzebne do prowadzania działań badawczo-rozwojowych przez jednostki wchodzące w skład Centrum Badań Innowacyjnych PLUS, czyli centrum badań klinicznych, pracownię technik mikrobiologicznych i nanobiomedycznych, zakład fizjologii, klinikę chorób zakaźnych i hepatologii, II klinikę nefrologii z oddziałem leczenia nadciśnienia tętniczego i pododdziałem dializoterapii, zakład medycyny regeneracyjnej i immunoregulacji oraz zakład diagnostyki chorób neurozwyrodnieniowych. 

Czytaj: Białystok: Uniwersytet Medyczny chce stworzyć centrum cyklotronowe >>>

Badania mają dotyczyć między innymi wczesnego wykrywania i terapii cukrzycy, otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób neurodegeneracyjnych, przewlekłych chorób nerek i wątroby oraz chorób nowotworowych.

Projekt znajdował się liście podstawowej inwestycji kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013, czyli najważniejszych w regionie. Decyzją zarządu województwa został skierowany do realizacji i otrzymał dotację.