W piśmie do resortu prezes PZ Jacek Krajewski przedstawił kilka zagadnień, które w opinii organizacji wymagają poruszenia podczas pracy zespołu, a także – niekiedy pilnych rozwiązań.

Jacek Krajewski proponuje omówienie projektu rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, a także problem postępującego niedoboru lekarzy i pielęgniarek pozostającego w  związku z niską motywacją do pracy w podstawowej opiece zdrowotnej oraz nieprawidłowo przebiegającego procesu kształcenia nowych kadr.

Czytaj: UOKiK: Porozumienie Zielonogórskie ograniczało konkurencję >>>

Na liście spraw wymagających regulacji ma się także znaleźć czas trwania porady lekarskiej w POZ. Jacek Krajewski podkreśla w piśmie, że problem ten jest nieuregulowany i komentowany wyłącznie tak, że „porada pacjenta powinna trwać tyle ile potrzeba”.

Ponadto Porozumienie proponuje, aby zająć się problemem rozliczania świadczeń dla pacjentów nieuprawnionych do ich otrzymania oraz  nieporozumieniami ze środowiskiem onkologicznym, związanymi z pacjentami po leczeniu onkologicznym, którzy są odsyłani do dalszego leczenia i monitorowania u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 

Przedstawiając propozycje na spotkanie, prezes PZ wyraził  nadzieję, że będzie ono „początkiem konstruktywnych działań zmierzających do poprawy warunków pracy tego segmentu opieki zdrowotnej w naszym kraju, a w konsekwencji poprawy jakości świadczeń.”