Gdy okazało się, że z dodatkowego 1,5 miliarda zł, które pojawiły się w planie Narodowego Funduszu Zdrowia, nie przewidziano żadnych pieniędzy dla podstawowej opieki zdrowotnej, Porozumienie Zielonogórskie domagało się rozmów z prezesem NFZ, Andrzejem Jacyną. Do kilku spotkań doszło i widać, że NFZ, jednak znalazł dodatkowe środki na poz.

W czwartek ukazało się zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

„Niniejsze zarządzenie wprowadza nowe regulacje, wynikające z rozpatrzenia przez Fundusz, w wyniku rozmów w trakcie spotkań w dniach: 10.05. 2018 r., 20.06.2018 r., 26.06.2018 r. i, 27.06.2018 r. oraz wymiany korespondencji, wniosków zgłoszonych przez organizacje świadczeniodawców, dotyczących wzrostu nakładów na POZ w drugiej połowie 2018 r., w związku z poprawą jakości i dostępności do świadczeń lekarza POZ” – czytamy w dokumencie.

Fundusz podkreśla, że uwzględnił postulaty tego środowiska „w zakresie niewykraczającym poza aktualne możliwości finansowe Funduszu”.

 

„Wprowadzone przez Fundusz regulacje finansowe skutkują w drugiej połowie 2018 roku bieżącym wzrostem kosztów finansowania świadczeń POZ na łączną kwotę ok. 78,5 mln zł. Oszacowana kwota wzrostu kosztów nie wpływa na zmianę planu finansowego Narodowego Fundusz Zdrowia” – podkreśla NFZ.

Zarządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu podpisania.