11 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. W zorganizowanym z tej okazji w Ministerstwie Zdrowia Forum Liderów Organizacji Pacjentów spotkało się 160 przedstawicieli organizacji, rzecznik praw pacjenta Krystyna Kozłowska, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Tadeusz Jędrzejczyk oraz przedstawiciele resortu.

Podczas debaty, która odbyła się 10 lutego 2015 r., omówiono między innymi kwestie związane z funkcjonowaniem pakietu onkologicznego i objęciem refundacją nowych leków. Dyskusja toczyła się także wokół zagadnień dotyczących narodowego programu zdrowia, narodowego planu dla chorób rzadkich oraz komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zapewnił, że resort bierze pod uwagę postulaty przedstawiane przez środowiska pacjenckie i stara się je realizować. Kluczowe postulaty środowisk pacjenckich z ubiegłego roku zostały ujęte w pakiecie onkologicznym. Są to między innymi wprowadzenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, utworzenie funkcji koordynatora – osoby odpowiedzialnej za diagnostykę i proces terapii pacjenta oraz określenie maksymalnego czasu oczekiwania na diagnostykę i leczenie.

Światowy Dzień Chorego to święto chrześcijańskie obchodzone corocznie 11 lutego, ustanowione przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kardynała Fiorenza Angeliniego. Miało to miejsce w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na życie papieża.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2015 r.