Polskie Powroty to program umożliwiający wyróżniającym się polskim naukowcom powrót do kraju i podjęcie zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych. Program ma stworzyć powracającym naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.
NAWA sfinansuje ich wynagrodzenie przez okres 3-4 lat,  a także wynagrodzenie ich zespołów badawczych oraz dodatkowo koszty przeprowadzki i adaptacji miejsca pracy. Łączna kwota finansowania z NAWA to ponad 24,5 mln zł. Ponadto siedem projektów naukowych jest rekomendowanych do aplikowania i otrzymania grantu startowego z Narodowego Centrum Nauki (tzw. komponent badawczy) na łączną kwotę ponad 1,3 mln zł.

Czytaj: Nowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej>>

- Program Polskie Powroty daje naukowcom szansę na samodzielność naukową, na kilkuletnią pracę nad własnym projektem badawczym ze stworzonym przez siebie zespołem. Niewątpliwie zachętą są też warunki finansowe, jakie oferuje NAWA po powrocie do kraju. Wynagrodzenie powracających naukowców jest porównywalne z otrzymywanym w zagranicznych ośrodkach - powiedziała dyrektor NAWA dr Grażyna Żebrowska.

 


NAWA poinformowała, że w trzeciej edycji programu Polskie Powroty złożono 60 poprawnych formalnie wniosków z 16 krajów. Najwięcej wniosków dotyczyło powrotu naukowców do Polski z Wielkiej Brytanii (18), Stanów Zjednoczonych Ameryki (15) i Niemiec (7). Pozostali naukowcy zgłaszali chęć powrotu z: Australii, Belgii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Irlandii, Japonii, Nowej Zelandii, RPA, Szwajcarii, Szwecji, Tajwanu, Włoch.

Spośród wszystkich wniosków zespół ekspertów NAWA wyłoniła do finansowania 13 najlepszych projektów powracających naukowców z ośrodków naukowych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i Japonii. Agencja informuje, że będą oni na polskich uczelniach realizowali projekty z nauk przyrodniczych i ścisłych, nauk medycznych i o zdrowiu oraz nauk społecznych.