W tym roku w ramach naboru odnotowano rekordową liczbę wniosków w wysokości 2344, co stanowi blisko 5-krotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Najwięcej aplikacji spłynęło z Nigerii – 579 wniosków, Pakistanu – 530 wniosków oraz Etiopii – 144 wnioski.

NAWA będzie zabiegać o powroty polskich naukowców>>

 

Dofinansowano 136 osób

Spośród wszystkich wniosków do finansowania zakwalifikowano 136. Kandydaci na studia II stopnia na polskich uczelniach najchętniej wybierali kierunki rolnicze, biologiczne i informatyczne oraz budownictwo i inżynierię elektroniczną.

Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza, realizowany w ramach polskiej pomocy rozwojowej, skierowany jest do cudzoziemców z krajów rozwijających się. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i wykształcenia obywateli powyższej kategorii państw. Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o rezultatach drogą elektroniczną przez system informatyczny NAWA.