Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa i ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego. Ma to ograniczyć obciążenia finansowe studentów w sytuacji, kiedy - w związku z zagrożeniem epidemiologicznym - zamknięto wiele miejsc, w których pracowali studenci - np. lokali gastronomicznych. Wielu studentów z dnia na dzień straciło więc środki do życia.

Premier: Uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie>>

 

Wydłużona legitymacja ważna w banku

Nie jest to jedyna prostudencka decyzja MNiSW w ostatnich dniach. Resort zadbał, by automatycznie wydłużone zostały legitymacje studenckie - wygasną dopiero 31 maja. W przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, w związku z przedłużeniem ważności legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy  wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418), legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego

Jednocześnie MNiSW przypomina, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

  • skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
  • urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  • zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
  • ukończenia studiów.