- Ważność legitymacji zostanie automatycznie przedłużona do 31 maja bez potrzeby zmiany legitymacji, bez potrzeby dodatkowych zaświadczeń - zapowiadał podczas środowej konferencji prasowej w KRPM Jarosław Gowin.

Premier: Uczelnie będą zamknięte przez dwa tygodnie>>

 

Ważność przedłużona automatycznie

Wcześniej automatyczne przedłużenie ważności legitymacji zapowiadało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. - Podejmujemy działania legislacyjne mające na celu wyeliminowanie konieczności potwierdzania ważności legitymacji studenckich. Legitymacje powinny być przedłużone przed 31 marca 2020 r. (do tego dnia są ważne). Przewidujemy przedłużenie ich ważności do 31 maja z mocy prawa poprzez bardzo szybką nowelizację przepisów. Podobne rozwiązania będą dotyczyć legitymacji doktoranckich  - podał resort nauki.

 


Rozporządzenia zakładają, że legitymacje studenckie oraz legitymacje doktoranta, których ważność kończy się w marcu tego roku (a których ważność nie została dotychczas potwierdzona), zachowują ważność do 31 maja 2020 r. bez konieczności potwierdzania ich ważności. Jak podkreślał resort nauki, zawieszenie zajęć nie oznacza jednak zamknięcia uczelni, zawieszone zostaje tradycyjne kształcenie, natomiast rektorzy mają obowiązek zapewnienia funkcjonowania administracyjnego uczelni. Rozporządzenie o zawieszeniu zajęć nie ogranicza możliwości prowadzenia działalności naukowej (w tym także przez doktorantów).

 

Wydłużona legitymacja ważna w banku

Jak poinformował resort nauki, w przypadku osób korzystających z kredytu studenckiego, w związku z przedłużeniem ważności legitymacji studenckich i doktoranckich na mocy  wejściem w życie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie studiów (Dz. U. poz. 420) oraz z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (Dz. U. poz. 418), legitymacja, której ważność została przedłużona do 31 maja 2020 r., stanowi dla banków kredytujących podstawę do weryfikacji statusu studenta i dalszych wypłat kredytu studenckiego

Jednocześnie MNiSW przypomina, że kredytobiorca jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie bank w przypadku:

  • skreślenia z listy studentów lub doktorantów;
  • urlopu od zajęć w uczelni lub innej przerwy zgodnej z regulaminem studiów;
  • zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta;
  • ukończenia studiów.