Kwota ponad 1,3 mln zł zostanie przeznaczona na projekt „Bibliografia polskiej internetowej kultury cyfrowej wraz z katalogiem źródeł i archiwum. Uzupełnienie Polskiej Bibliografii Literackiej” (1 315 730,00 zł), zaś ponad 700 tys. zł zostanie przeznaczone na sfinansowanie projektu „Romantyzm w świetle nowych źródeł” (724 829,00 zł).  Druga co do wielkości kwota wsparcia – blisko 1,46 mln zł – trafi do Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk na realizację projektu „Liturgica Poloniae – I część Katalogu polskich rękopisów liturgicznych” (1 457 924,00 zł). Ponad 1,4 mln zł otrzyma Uniwersytet Gdański na realizację grantu „Bruno Schulz – recepcja w Polsce i na świecie po 1942 roku” (1 410 448,00 zł).

Konserwatywna rada humanistyki zdecyduje o finansowaniu projektów>>

 

Pełny wykaz wniosków

Dziedzictwo narodowe to moduł, w ramach którego są finansowane nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową. Tworzą one podstawę do dalszych badań nad najbardziej istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego.


Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (NPRH) powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce. Celem programu jest uzupełnienie polskiego programu grantowego o projekty, których nie można sfinansować w konkursach NCN i NCBR oraz w konkursach ze środków europejskich. W ramach NPRH finansowanie uzyskują projekty, które mają pierwszorzędne znaczenie dla prowadzenia w przyszłości badań naukowych, cechują się użytecznością dla różnych dyscyplin naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub dyscyplin artystycznych, zawierają treści humanistyczne lub stosują metody właściwe dla dziedziny nauk humanistycznych oraz wymagają tworzenia i utrzymywania specjalistycznych zespołów badawczych.