Ministerstwo Zdrowia zaznaczyło, że koszt kształcenia na kierunku lekarskim w ciągu 6 lat wynosi od 200 do 250 tys. zł. Przy założeniu, że do pracy w krajach UE, zgodnie z centralnym rejestrem lekarzy prowadzonym przez Naczelną Izbę Lekarską, od 1 maja 2004 roku do 2019 roku wyjechało 16 tys. lekarzy, kosztowało to budżet państwa około 4 mld zł.

50 tysięcy za studia lekarskie, ale chętnych coraz więcej>>

 

Kredyt, który można odpracować

- Studenci, którzy zdecydują się na skorzystanie z kredytu na studia medyczne, uzyskają możliwość pokrycia częściowego albo całkowitego kosztu kształcenia na tych studiach ze środków pochodzących z budżetu państwa, a następnie po spełnieniu warunków określonych w projektowanej ustawie, jego częściowego lub całkowitego umorzenia - wynika z projektu.

Chodzi o studia niestacjonarne w uczelniach publicznych oraz studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych. Resort zdrowia proponuje:  "wsparcie, ze środków budżetu państwa, osób podejmujących i odbywających odpłatne studia w języku polskim na kierunku lekarskim z obowiązkiem ich późniejszego odpracowania w publicznej służbie zdrowia".

 

 

Płatne studia lekarskie nie są już taką rzadkością, jak kiedyś. Prowadzą je m.in.: Uczelnia Techniczna w Katowicach, Collegium Medicum na Wyszyńskim oraz uczelnia Łazarskiego. Chętnych jest sporo. Według ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, aby otworzyć kierunek ogólnoakademicki, uczelnia musi spełnić szereg wymagań, m.in. prowadzić na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia, które uzyskały pozytywną opinię jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.