Kontrolę na Uniwersytecie Szczecińskim prowadzili funkcjonariusze Wydziału Postępowań Kontrolnych Delegatury CBA w Szczecinie.

- Funkcjonariusze przeprowadzili kontrolę określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie rozbudowy przez Uniwersytet Szczeciński Zintegrowanego Systemu Informatycznego - Egeria Edukacja. Czynności kontrolne prowadzono od 29 kwietnia 2021 roku do 25 stycznia 2022 roku - podał Zespół Prasowy CBA.

Czytaj:​ Formuła kontroli operacyjnej na wyczerpaniu, czas na zmianę podejścia>>

 

- W toku kontroli ujawniono nieprawidłowości polegające m.in. na nieprzeprowadzeniu niezależnej wyceny świadczenia oraz analizy przyszłych kosztów związanych z utrzymaniem systemu przez władze uczelni przed zawarciem umowy, niewyznaczeniu wykonawcy 30-dniowego terminu wykonania istotnych zobowiązań umownych oraz ponoszeniu przez Uniwersytet Szczeciński kosztów utrzymania i rozbudowy dwóch równocześnie działających systemów informatycznych do obsługi spraw studenckich, tj. Egeria Edukacja i ProDziekan - przekazało CBA. Jak zaznaczyło CBA, w związku z nieprawidłowościami funkcjonariusze skierowali do Ministra Edukacji i Nauki wystąpienie pokontrolne zawierające zalecenia pokontrolne. (ms/pap)