Kongres Rozwoju Edukacji to środowiskowe spotkanie osób, którym bliska jest problematyka rozwijania i unowocześniania polskiej edukacji. Kongres przygotowywany jest na podstawie doświadczeń płynących z organizacji dziesięciu edycji konferencji "Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym" i stanowi jej kontynuację.

Wydarzenie organizowane było przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, współpracującą z Uczelniami Założycielami Fundacji: Uniwersytetami: Ekonomicznym z Katowic, Krakowa, Poznania i Wrocławia oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Kongres wspierają również partnerzy merytoryczni: Instytut Badań Edukacyjnych oraz Stowarzyszenie Top 500 Innovators.

Przeczytaj także: Warunki uzyskania doktoratu są zbyt niskie >>>

Tematyka Kongresu koncentrowała się na roli uczelni w rozwoju społeczeństwa oraz na rozwoju samych ośrodków akademickich odpowiadającym oczekiwaniom różnych grup odbiorców ich oferty dydaktycznej.

Przeczytaj także: Opłata za egzamin adwokacki dalej na wysokim poziomie >>>

Program Kongresu obejmuje:
- warsztaty tematyczne w dniu poprzedzającym obrady konferencyjne,
- obrady konferencyjne w sesji plenarnej i sesjach równoległych, a w ich ramach referaty prezentowane przez zaproszonych prelegentów,
- analizę trendów technologicznych podczas specjalnej sesji seminaryjnej,
- prezentację rozwiązań, pomysłów oraz projektów badawczych z obszaru edukacji w ramach specjalnej sesji Famelab, do której tworzenia zapraszamy wszystkich zainteresowanych – z 4-minutowymi wystąpieniami,
- dyskusje przy "okrągłych stołach", poprzedzone plenarną prezentacją zagadnień problemowych przez moderatorów oraz zakończone wysłuchaniem wypracowanych wniosków podczas zamykającej sesji plenarnej.

Przyjęta formuła obejęła również działania prowadzone po Kongresie – przygotowanie pisemnych wniosków z dyskusji przy "okrągłych stołach". Wnioski te jako postulaty środowiska zostaną przedłożone w MNiSW oraz upublicznione w czasopismach akademickich.

Przeczytaj także: Decyzję o przyznaniu stypendium należy dostarczyć zgodnie z wymogami KPA >>>

Natomiast wykład rektorski prof. Grzegorza Kołodki dotyczył podsumowania zmian od początku odzyskania niepodległości przez Polskę. Ponadto w rozwinięciu wykładu profesor postawił hipotezy jak może rozwinąć się polska gospodarka w kolejnych dekadach. Wykład odbył się w Auli A na ul. Bogucickiej 3.

 

Więcej informacji na stronach organizatora:

Wykład prof. Kołdko >>>

Kongres Rozwoju Edukacji >>>

Marek Kiczka