Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich opublikowało w środę stanowisko dotyczące sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Kolejne apele o przesunięcie egzaminów>>

 

Rekrutacja na studia na podstawie wyników matur

- Matura, będąca od 20 lat w istocie egzaminem wstępnym na uczelnie, jest jednakową dla wszystkich, sprawiedliwą miarą poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia studiów, zapewniającą zarówno porównywalność wyników w skali kraju, jak i dostateczną rozdzielczość, niezbędną w rekrutacji na oblegane kierunki studiów - wskazują rektorzy - Dlatego należy zachować tę formę rekrutacji także w bieżącym roku - tłumaczą.

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Niemniej w stanowisku czytamy, że matura musi zostać przeprowadzona tak, by było to bezpieczne dla maturzystów i egzaminatorów. Tegoroczny egzamin maturalny może się odbyć tylko w warunkach, które nie będą zagrażały zdrowiu maturzystów oraz egzaminatorów.

- Z tego powodu nastąpi być może odsunięcie w czasie terminu przeprowadzenia tego egzaminu - wskazują rektorzy. KRASP informuje, że uczelnie poradzą sobie  z przesunięciem decyzji egzaminacyjnych - podkreślają rektorzy.