Kandydaci na aplikantów w czasie 150 minut rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Do uzyskania pozytywnego wyniku konieczne było udzielenie poprawnych odpowiedzi co najmniej na 100 pytań.

Studenci prawa na UW zapłacą trochę mniej za studia>>

 

Najlepiej zdawali kandydaci na komorników

Egzaminy zostały przeprowadzone w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Sprawiedliwości i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą w 2020 r.

 

 

Według wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

  • na aplikację adwokacką – 2 254 osoby, zdało 1 156 osób, co stanowi 51,3 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 55 proc.).
  • na aplikację radcowską – 3 044 osoby, zdało 1 495 osób, co stanowi 49,1 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 55,4 proc.).
  • na aplikację notarialną – 642 osoby, zdały 223 osoby, co stanowi 34,7 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 54,9 proc.).
  • na aplikację komorniczą – 178 osób, zdały 152 osoby, co stanowi 85,4 proc. (w roku 2019 zdawalność wyniosła 29,3 proc.).

 

Dwa lata na zgłoszenie na aplikację

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Opolu – 66,7 proc. oraz w komisji egzaminacyjnej nr 2 w Poznaniu – 63,3 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Częstochowie – 32,3 proc. Odnośnie do egzaminu na aplikację radcowską, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Poznaniu – 61,7 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Wałbrzychu – 26,5 proc.

W przypadku egzaminu na aplikację notarialną, najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Katowicach – 48,9 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Gdańsku – 30,3 proc. Na egzaminie na aplikację komorniczą, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 88,5 proc., najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Krakowie – 78,4 proc. Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.