W sobotę 28 września 2019 r. przeprowadzone zostały państwowe egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną oraz komorniczą.

Czytaj: W sobotę odbyły się egzaminy na aplikacje>>
 

Według podanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości wstępnych informacji uzyskanych od przewodniczących komisji egzaminacyjnych do egzaminów przystąpiło:

  • na aplikację adwokacką – 2 384 osoby, zdało 1 311 osób, co stanowi 55% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 54,7%).
  • na aplikację radcowską – 3 429 osób, zdało 1 898 osób, co stanowi 55,4% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 52%).
  • na aplikację notarialną – 576 osób, zdało 316 osób, co stanowi 54,9% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 32,7%).
  • na aplikację komorniczą – 147 osób, zdały 43 osoby, co stanowi 29,3% (w roku 2018 zdawalność wyniosła 46,4%).

 


Kandydaci na adwokatów najlepsi w Szczecinie, na radców w Łodzi

W przypadku egzaminu na aplikację adwokacką, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – 74,5% oraz w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 72,9%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Częstochowie – 29,2%.

Odnośnie do egzaminu na aplikację radcowską, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 64,8% oraz w komisji egzaminacyjnej w Szczecinie – 63%, najniższą zaś w komisjach egzaminacyjnych w Lublinie – 41,3% i w Wałbrzychu – 43,4%.

W przypadku egzaminu na aplikację notarialną, najwyższą zdawalność odnotowano w komisjach egzaminacyjnych w Gdańsku i we Wrocławiu – 58,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 51,6%.

Na egzaminie na aplikację komorniczą, najwyższą zdawalność odnotowano w komisji egzaminacyjnej w Łodzi – 42,3%, najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Warszawie – 18,5%.

Osoby, które otrzymały z egzaminu wynik pozytywny, będą uprawnione - w okresie 2 lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu - do złożenia wniosku o wpis na listę aplikantów i rozpoczęcia aplikacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło zestawy pytań testowych>>