Egzaminy na aplikacje jednocześnie przeprowadzono w 21 miastach w Polsce przez 59 komisji egzaminacyjnych (21 komisji ds. aplikacji adwokackiej, 25 komisji ds. aplikacji radcowskiej, 6 komisji ds. aplikacji notarialnej oraz 7 komisji ds. przeprowadzenia egzaminu na aplikację komorniczą).

 

Płaca minimalna wzrośnie, opłaty za aplikacje nie>>

 

Test jednokrotnego wyboru

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali testy jednokrotnego wyboru, liczące po 150 pytań, zawierające trzy propozycje odpowiedzi. Czas na rozwiązanie każdego z testów wynosił 150 minut. Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego otrzyma kandydat, który udzielił prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 100 pytań. Według danych resortu sprawiedliwości zgłosiło się nieco mniej kandydatów niż w zeszłym roku. W 2018 r. do egzaminu przystąpiło 6 937 osób, a pozytywny wynik uzyskały 3 544 osoby, co stanowi 51 proc. zdających.

ABC przebiegu egzaminu wstępnego >>

 

 

Do egzaminów dopuszczonych zostało 6 781 osób, w tym na:

  • aplikację adwokacką – 2 485 osób,
  • aplikację radcowską – 3 545 osób,
  • aplikację notarialną – 600 osób,
  • aplikację komorniczą – 151 osób.