Na egzaminie na aplikację prokuratorską i sędziowską zdający dostanie wyciąg z kodeksu lub ustawy.  Do tej pory konieczne było drukowanie całych aktów prawnych, bo nakazywało to rozporządzenie regulujące zasady przeprowadzania egzaminów.

 

Uczelnia nie przyłapie na plagiacie pracy podyplomowej>>

 

Pracę trzeba oddać, gdy się skończy wcześniej

Rozporządzenie doprecyzuje też kwestię, kiedy oddać skończoną pracę - zdający zrobi to tylko, gdy skończy wcześniej. Jeżeli rozwiązanie zadań zajmie mu równo 150 min., to nie musi podchodzić do komisji i oddawać arkusza. Jak zauważa MS w uzasadnieniu, po wyczerpaniu czasu nie ma większych obaw, że kandydat podpowie rozwiązanie innym osobom.

 

Za wydrukowanie odpowiedniej liczy materiałów będzie odpowiadał przewodniczący zespołu konkursowego, całość będzie podlegać protokolarnemu przekazaniu dopiero po wydrukowaniu odpowiedniej liczby testów, zestawów zadań i wyciągów z aktów prawnych. Zadaniem komisji egzaminacyjnej będzie natomiast zadbanie o wydrukowanie odpowiedniej liczby arkuszy odpowiedzi.