- W imieniu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego składam serdeczne podziękowania wszystkim sympatyzującym z astronomią za tak masowe poparcie naszego apelu do Premiera Gowina - powiedział prof. dr hab. Marek Sarna, prezes Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Petycja astronomów zdobyła duże poparcie - ok. 8 tys. podpisów.

Czytaj: Opublikowano Ustawę 2.0>>

Krótsza lista dyscyplin naukowych

Już podczas prac nad projektem Ustawy 2.0 minister nauki zapowiadał, że uporządkuje listę dyscyplin naukowych.  Poprzednia klasyfikacja była trzypoziomowa - obejmowała 8 obszarów wiedzy, 22 dziedziny nauki i sztuki oraz 102 dyscypliny naukowe i artystyczne (w tym 7 dziedzin, w których nie wyodrębniono dyscyplin) Według resortu nauki to nadmierne rozdrobnienie.

Jak argumentuje MNiSW w uzasadnieniu do projektu, wiele obecnych dyscyplin obejmuje wąski zakres tematyczny, a ponadto reprezentuje je niewielka liczba pracowników uczelni, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk i instytutów badawczych, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki.

Zaproponowana w projekcie klasyfikacja została opracowana w oparciu o propozycję przygotowaną przez przedstawicieli Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Komitetu Polityki Naukowej, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Mają być zgodne z wytycznymi OECD.

Nie tylko astronomia nie będzie dyscypliną naukową

Na liście 42 dyscyplin znalazły się nauki prawnicze oraz prawo kanoniczne. Jak podkreslił minister Jarosław Gowin - wynika to wprost z konkordatu. Z listy zniknęła też astronomia, która ma stracić status samodzielnej dyscypliny naukowej (zostanie zaliczona do nauk fizycznych). Wzbudziło to sprzeciw naukowców z Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Wystosowali oni w tej sprawie petycję do wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Naukowcy obawiają się, ze spowoduje obcięcie funduszy na badania z dziedziny astronomii. Petycję poparło już 8 tys. osób, w tym Polskie Towarzystwo Fizyczne.

Nic nie jest przesądzone

Resort nauki odpowiada, że projekt podlega na razie konsultacjom, a zatem nie jest ostateczny – wciąż trwa analiza zgłoszonych uwag. Odpowiada także na część merytorycznych argumentów podniesionych w pismie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Jak tłumaczy resort, zmiana nie będzie negatywnego wpływu na prowadzone badania naukowe, naukowcy będą mogli nadal prowadzić badania w swoich specjalnościach, a żadne zagadnienie badawcze nie będzie dyskryminowane. Dodaje, że poszczególne dyscypliny zostaną podzielone w ramach innej systematyki, a zakres wszystkich obecnych dyscyplin zostanie uwzględniony w ramach nowego podziału.

Resort podkreśla także, że klasyfikacja dyscyplin nie będzie miała także wpływu na kierunki prowadzonych studiów - uczelnie prowadzące studia na kierunkach obejmujących astronomię, nadal będą mogły kształcić w tym zakresie.

Zobacz: Wiceminister nauki: pracujemy nad zmianami w systemie stypendialnym>>