Od 19 kwietnia 2010 r. obowiązuje ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 45).
Ustawa wprowadza nowe zasady zwalniania stron (uczestników postępowania) od kosztów pomocy prawnej w postępowaniu cywilnym oraz działania ustanowionego adwokata lub radcy prawnego w postępowaniach, w których obowiązuje przymus adwokacki. Nowelizacja wprowadza także regulacje prawne mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowania oraz wyłączenie możliwości dokonania egzekucji co do określonych kategorii przedmiotów i wierzytelności w celu zabezpieczenia prawidłowego wykonywania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zapewnienia dłużnikom, pobierającym świadczenia pomocy społecznej, przyznane ustawowo minimum środków do egzystencji.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line