Nowelizacja ma na celu umożliwienie zatrudniania osób zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przez pracodawców niezapewniających warunków pracy chronionej. Zniesiono wymóg uzyskania wstępnej pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Na pracodawcy nadal spoczywa ten ustawowy obowiązek, a PIP skontrolować jego wykonanie w okresie zatrudnienia.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line