Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z tego, że 1 stycznia 2012 r. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych traci osobowość prawną i staje się państwowym funduszem celowym w rozumieniu przepisów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zlikwidowane zostaną dotychczasowe struktury, a zadania kierowników biur terenowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przejmą marszałkowie województw.
W związku z tym, użyte w różnym przypadku wyrazy „kierownik Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „marszałek województwa”. Stąd potrzeba uchylenia rozporządzenia z 28 lutego 2007 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Dz. U. Nr 53, poz. 356) z dniem 31 grudnia 2011 r. i wydania nowego.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line

Źródło: www.mpips.gov.pl