Sąd odwołujący syndyka, nadzorcę sądowego albo zarządcę z powodu nienależytego pełnienia obowiązków będzie musiał przesłać prawomocne postanowienie Ministrowi Sprawiedliwości. Takie zmiany przewiduje projekt założeń nowelizacji prawa upadłościowego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, którego autorem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Według projektu w przypadku cofnięcia lub zawieszenia praw wynikających z licencji syndyka przez Ministra Sprawiedliwości sąd będzie musiał go odwołać. Odpis prawomocnego postanowienia będzie ponadto przekazywany szefowi resortu sprawiedliwości. Takie same zasady mają być stosowane wobec nadzorcy sądowego, zarządcy oraz ich zastępców.

Źródło: Gazeta Prawna