Już w marcu tego roku mogą się zmienić zasady wydawania świadectw pracy i kierowania pracowników na wstępne badania lekarskie. Tak wynika z ustawy z 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy, którą wczoraj przyjął Senat. Jeżeli podpisze ją prezydent, wejdzie w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Te zmiany są korzystne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, bo ograniczą biurokratyczne obowiązki, jakie mają spełniać obie strony stosunku pracy.
– Przewidują, że pracodawca nie będzie musiał kierować pracownika na wstępne badania lekarskie, jeśli zatrudni go ponownie w ciągu 30 dni od rozwiązania poprzedniej umowy o pracę – tłumaczy Mieczysław Augustyn, przewodniczący senackiej komisji rodziny i polityki społecznej.

Źródło: Gazeta Prawna