Wojewoda ustalił na rzecz gminy odszkodowanie za nieruchomości objęte lokalizacją rozbudowy węzła w ciągu autostrady wraz z budową dróg dojazdowych, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa.
Przyznana kwota odszkodowania nie została jednak powiększona o podatek od towarów i usług. Gmina zwróciła się do Ministra Finansów o udzielenie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Więcej>>>>