Zarząd ZMP poparł zmiany proponowane w rządowym projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Więcej>>>