Rozporządzenie z 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 216, poz. 1422) w stosunku do obecnego jeszcze stanu prawnego realizowanego przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz. U. Nr 89, poz. 846) wprowadza obowiązek składania zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty w formie elektronicznej, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego udostępnianego przez Ministerstwo Finansów. Forma pisemna ma być zachowana jedynie w uzasadnionych przypadkach oraz po poinformowaniu organu celnego. Zdaniem resortu finansów elektroniczna forma składania zgłoszeń ma skrócić czas obsługi tych zgłoszeń, a tym samym przełożyć się na bardziej efektywne działanie administracji celnej oraz szybszą obsługę podmiotów. Ponadto dla osób zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń INTRASTAT forma elektroniczna będzie znacznie bardziej dogodna i efektywna, także z przyczyn finansowych.

Inna ważną zmianą jest wskazanie Dyrektora Izby Celnej w Szczecinie, jako organu celnego właściwego w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT. Zmiana właściwości miejscowej przyczynić się ma, zdaniem ministerstwa, do ujednolicenia zasad prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT, a w konsekwencji do polepszenia jakości obsługi tych zgłoszeń oraz postępowań prowadzonych w sprawach tych zgłoszeń. Zapewnienie jednolitości zasad oraz wysoka specjalizacja osób obsługujących te zgłoszenia ma przyczynić się z kolei do poprawy jakości danych statystycznych zbieranych za pomocą zgłoszeń INTRASTAT.

Nowe rozporządzenie wejdzie w życie 1 lutego 2011 r.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line