Od 5 maja 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 64, poz. 398).
Według nowej regulacjim d
okonywanie wydatków środków funduszu rehabilitacji powinno się odbywać w sposób celowy i oszczędny z uwzględnieniem optymalnego doboru metod i środków realizacji w stosunku do zakładanych efektów.
Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line