Od kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc. - kolejna podwyżka wynagrodzeń planowana była od stycznia 2020 r. Zmiana w KN ma sprawić, że pedagodzy podwyżkę dostaną we wrześniu, nie będzie to 5 proc., ale 9,6 proc. Wyższe pensje nauczyciele mają dostać do 30 września 2019 r.

 

Minimalne wynagrodzenie nauczyciela w 2019 r.>>

 

Wzrost subwencji - projekt już prawie gotowy

MEN obiecał, że samorządy dostaną wyższą subwencję oświatową. Będzie to dodatkowy miliard złotych w subwencji oświatowej na obiecane przez rząd podwyżki dla nauczycieli od września tego roku. - Wczoraj rozmawiałem z panem ministrem finansów. Mamy zapewnione zwiększenie środków na podwyżki – mówił szef MEN. - Podwyżki będą mogły być wypłacane od 1 września – ustawa mówi, że między 1 a 30 września z wyrównaniem od 1 września. Tak więc pieniądze są zagwarantowane, subwencja w ramach przesunięć w budżecie zostanie zwiększona – podkreślił.

Minister edukacji poinformował także, że w najbliższych dniach do konsultacji zostanie skierowany projekt rozporządzenia w tej sprawie.

 

 

 

Wynagrodzenia nauczycieli od 2018 r. (brutto)

Stopień awansu 31 marca 2018 1 kwietnia 2018  1 stycznia 2019  1 września 2019 
Nauczyciel stażysta 2 294 2 417 2 538 2780
Nauczyciel kontraktowy 2 361 2 487 2 611 2862
Nauczyciel mianowany 2 681 2 824 2 965 3249
Nauczyciel dyplomowany 3 149 3 317 3 483 3817