Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje szkolenia dla prezesów okręgów i oddziałów ZNP. W drugiej turze wzięło udział 124 działaczy z okręgów: Lubelskiego, Podkarpackiego i Warmińsko-Mazurskiego.
W piątek, który będzie drugim dniem szkolenia, związkowcy spotkają się z podsekretarzem stanu w MEN, Przemysławem Krzyżanowskim oraz z Prezesem ZNP Sławomirem Broniarzem. Odbędą się także zajęcia warsztatowe dotyczące: roli zakładowej organizacji związkowej w prowadzeniu sporów zbiorowych oraz obrony pracowników w ruchu służbowym.