Publiczna oświata obowiązkiem samorządu
Związkowcy chcieli zagwarantowania, że szkoły prowadzić będą jednostki samorządu terytorialnego. Apelowali o wprowadzenie do treści ustawy zapisu, że każdemu rodzicowi przysługuje prawo posłania dziecka do szkoły obwodowej prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przepisach ma się także znaleźć gwarancja, że jednostki samorządu obowiązkowo będą realizować zadania oświatowe.
Posłowie nie przyjęli poprawek związkowców.
"Ustawodawca zwolnił gminy z obowiązku prowadzenia szkół i przedszkoli. Jest to niezwykle groźne dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, bowiem przepisy Karty Nauczyciela i ustawy o pracownikach samorządowych nie obowiązują w szkołach i placówkach prowadzonych przez podmioty inne niż samorząd" - uważa ZNP.

Wkrótce kolejny wniosek
Poprawki ZNP odrzucone przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zostaną zgłoszone jako wnioski mniejszości lub podczas drugiego czytania.
"Przedstawiciele ZNP przez cały proces legislacyjny będą zabiegali o zniwelowanie skutków niekorzystnych zapisów, dotyczących spraw systemowych i pracowniczych." - piszą związkowcy w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Pewne ograniczenia w kwestii przekazywania szkół przez samorządy zawiera projekt przepisów wprowadzających ustawę - Prawo oświatowe. Zakłada on, że gmina nie będzie mogła przekazać innym podmiotom wszystkich placówek danego typu. Jeżeli już to zrobiła, będzie musiała je przejąć ponownie do 2022 r.

 

https://www.profinfo.pl/oswiata/dydaktyka-i-pedagogika/p,szkola-dialogu-czyli-o-narzedziach-w-pracy-nauczyciela-opartych-na-aktywnej-komunikacji-z-uczniem,363579.html?_pli=30b4bd