Chodzi o pismo, w którym kuratorium kwestionowało prawo ZNP do wszczęcia sporu zbiorowego.
"Dyrektorzy szkół, jako działający w  imieniu  pracodawców  (szkół),  nie  mogą  być  adresatem  żądań  sformułowanych   przez ZNP" - podkreślano w kwestionowanym przez związkowców piśmie.
"Rozpowszechnianie ww. nieprawdziwych informacji narusza dobra osobiste Związku Nauczycielstwa Polskiego, tj. dobre imię, wiarygodność, wizerunek i renomę Związku i naraża ZNP na utratę zaufania niezbędnego do prowadzenia działalności związkowej. W świetle powyższego wezwanie ZNP należy uznać za konieczne i uzasadnione." - podkreśla ZNP i wzywa do usunięcia naruszeń. Więcej>>

Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?
Ewa Bochno, Maria Dudzikowa, Sylwia Jaskulska
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł