Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego apeluje do wszystkich podmiotów sceny politycznej o rozwagę w projektowaniu radykalnych zmian w polskim systemie oświaty.
System oświaty rozwija się pomyślnie tylko w atmosferze spokoju, stabilizacji, ciągłości planów i konsekwencji w ich realizacji. Dlatego ZNP uważa zamiar kolejnej zmiany obecnej struktury ustroju szkolnego za szkodliwy społecznie. Zdaniem związkowców likwidacja gimnazjów po szesnastoletnim okresie ich funkcjonowania nie rozwiąże istniejących problemów, lecz stanie się źródłem kolejnych.
Fala krytyki wobec edukacji gimnazjalnej wymaga głębokiego namysłu i starannych analiz, a wymieniając mankamenty gimnazjów, nie można jednak zapominać o osiągnięciach edukacyjnych polskich gimnazjalistów. Ich sukcesy w międzynarodowych badaniach nie były automatycznym skutkiem utworzenia gimnazjów, lecz trzeba było na nie poczekać kilka lat. Zdaniem ZNP, dowodzi to, że nie zmiana, lecz właśnie jej stabilizacja jest właściwym podłożem dobrych efektów oświatowych.
ZNP podkreśla, że gimnazja należy doskonalić – nie likwidować. Poprawiać ich funkcjonowanie poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas. Ten kierunek powinien być priorytetem kreatorów polityki edukacyjnej.

Premier: likwidacja obowiązku szkolnego sześciolatków w ciągu pierwszych stu dni>>