"Oczekujemy od Ministerstwa Edukacji Narodowej poważnego potraktowania sprawy i udzielenia pełnej informacji o działaniach, jakie resort edukacji ma zamiar podjąć, dziś i w przyszłości, nieprawidłowości związanych z regulowaniem materii zapisanej w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz brakiem wystarczającego nadzoru ze strony niektórych kuratorów oświaty" - pisze Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie skierowanym do MEN.
Związkowcy uważają, że działania resortu ws. pensum nauczycieli specjalistów są niewystarczające, nie zadowoliła ich także odpowiedź MEN na poprzednie pisma dotyczące tej materii. Ministerstwo ograniczyło się w niej bowiem do lakonicznego stwierdzenia, że nie planuje zmian ww. artykułu Karty Nauczyciela. Związek przypomina, że działania w tej sprawie podejmowała też rzecznik praw obywatelskich i MEN obiecywał nowelizację budzącego wątpliwości przepisu.
"W świetle odpowiedzi MEN, budzi wątpliwość rzetelność korespondencji prowadzonej przez resort edukacji z rzecznikiem praw obywatelskich w tej sprawie. Każdorazowo na sugestię RPO o potrzebie wprowadzenia do zapisów art. 42 ust. 7 pkt 3, dodatkowego kryterium, które ograniczyłoby nadmierną swobodę jst w zakresie określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć tych nauczycieli, resort edukacji opowiadał o prowadzonych konsultacjach w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela" - pisze ZNP. Z treścią pism można zapoznać się tutaj>>

Zmianom w prawie oraz kwestiom kadrowym poświęcony zostanie II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 21 marca 2013 r.