Swoje postulaty związkowcy przedstawili również resortowi pracy.
ZNP chce podwyżek dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, stosowania przepisów o pracownikach samorządowych do asystentów nauczycieli oraz tworzenia centrów usług wspólnych w pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Sugeruje też przyjęcie rozwiązań kompensujących pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych utratę uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela,
"Jednocześnie Związek zwróci się do Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS o wystąpienie z inicjatywą poselską w sprawie przywrócenia stosowania przepisów ustawy Karta Nauczyciela wobec pracowników pedagogicznych zatrudnionych przed dniem 1 stycznia 2004 r. w publicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych." - informuje ZNP.

Przedsiębiorcy apelują o poprawki w systemie doradztwa zawodowego>>

Dowiedz się więcej z książki
Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł