Sejm rozpatrzył w środę dwa projekty zmian w przepisach oświatowych. Pierwszy z nich wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej. Projekt ma przede wszystkim doprecyzować niejasne przepisy dotyczące przyznawania dotacji na absolwentów szkół niepublicznych. Jest to niezbędne, ponieważ niektóre regionalne izby obrachunkowe zakwestionowały możliwość brania pod uwagę osób, które ukończyły szkołę w czerwcu przy naliczaniu dotacji na przysługujących placówce w okresie wakacyjnym.
Dodatkowo w projekcie znalazły się przepisy przesuwające o dwa lata termin wprowadzenia możliwości realizowania niektórych zajęć przy pomocy metod i technik kształcenia na odległość oraz uzależniające otrzymywanie dotacji przez szkołę dla dorosłych od frekwencji jej uczniów. Zmiany pozytywnie zarekomendował rząd. Projekt wpłynął do Sejmu 26 czerwca br.,pierwsze czytanie odbyło się 23 lipca br. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które przyjęły projekt z poprawkami, głównie redakcyjnymi i doprecyzowującymi. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawił poseł Wiesław Suchowiejko. W związku ze zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania.
Drugi projekt dotyczy nowelizacji przepisów o systemie informacji oświatowej. Po zmianach dane o udzieleniu uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie będą powiązane z jego danymi osobowymi. Ustawa wprowadzić ma również obowiązek przekazywania szkołom przez szpitale danych o uczniu. Pierwsze czytanie odbyło się 12 lipca br. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 23 lipca br. komisje przyjęły projekt z zaproponowanymi przez podkomisję nadzwyczajną poprawkami o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Komisje dodały też jedną zmianę. Sprawozdanie komisji na posiedzeniu plenarnym przedstawił poseł Adam Żyliński. W związku ze zgłoszonymi w trakcie drugiego czytania poprawkami projekt trafił ponownie do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu przedstawienia sprawozdania.