Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203) wprowadza zmiany w awansie zawodowym nauczycieli. Podstawowa ścieżka awansu zawodowego wydłuża się do 15 lat. Nauczyciel stażysta do awansu potrzebował będzie roku i dziewięciu miesięcy, a na koniec stażu czeka go egzamin przed komisją. 

 

Dłuższa droga do najwyższego stopnia awansu i nowa ocena pracy

Nauczyciel kontraktowy będzie mógł rozpocząć staż na stopień mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej trzech lat (czyli o rok dłużej). Długość pracy przed awansem na najwyższy stopień awansu to z kolei co najmniej cztery lata (o trzy lata dłużej). Samo uzyskanie wyższego stopnia uzależnione będzie przede wszystkim od oceny pracy, nie zaś od oceny dorobku. 


Zmiany w prawie oświatowym od 1 września 2018 r. - opis>>


Dyrektor oceniać będzie nauczyciela, a organ nadzoru dyrektora - wszystko według kryteriów określonych w rozporządzeniu i wskaźników stworzonych dla każdej szkoły. Liczył się będzie również stopień spełnienia wszystkich wymogów. 

 

Koniec z zatrudnianiem na "śmieciówkach"

Od 1 września 2018 r. obowiązuje dodawany do Karty Nauczyciela art. 10a, który zobowiązuje szkoły i przedszkola do zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę. O taką zmianę od dawna zabiegały związki zawodowe nauczycieli, które zwracały uwagę, że niesamorządowe placówki zbyt często zatrudniają pedagogów na tzw. umowy śmieciowe, obcinając koszty działalności. 


Nie wszyscy pozytywnie ocenili ten pomysł - dyrektorzy szkół niepublicznych zwracali uwagę, że niektórzy pedagodzy wcale nie chcą pracować na umowę o pracę, ponieważ nie są one tak elastyczne jak cywilnoprawne. Przykładem są tu np. nauczyciele przedsiębiorczości, którzy często pracują gdzie indziej, a praca w szkole to dla nich dodatkowe źródło zarobku. Nie do końca też wiadomo, jak egzekwowane będą nowe przepisy, bo organy sprawujące nadzór pedagogiczny nie mają kompetencji do występowania do sądów pracy w imieniu nauczycieli zatrudnionych na "śmieciówkach".

 

Zapraszamy na bezpłatne internetowe szkolenie: Awans zawodowy i ocena pracy nauczycieli po zmianach - odbędzie się 14 września 2018 r. o godz. 10:00. Zapisy na webinarium>>

 

Szkolenie koncentruje się na praktycznych problemach wynikających ze stosowania nowych przepisów, m.in.:

  • Jak należy przygotować regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli?
  • Czy dyrektor szkoły musi uwzględnić wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu przygotowując ocenę pracy nauczyciela?
  • Jakie terminy obowiązują przy przeprowadzaniu oceny?
  • Jakie opinie są wymagane przy dokonywaniu oceny pracy nauczyciela?
  • Kiedy można oceniać nauczyciela, który odbywa staż na kolejny stopień awansu zawodowego?
  • Jaka jest procedura odwoławcza od oceny?