- W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, jak powinny wyglądać zgodne z prawem oświadczenia rodziców lub opiekunów prawnych dzieci dotyczące wykorzystywania wizerunków nieletnich, przetwarzania ich danych osobowych, uczestnictwa w wycieczkach czy zajęciach pozaszkolnych, publikujemy wzory takich przykładowych oświadczeń  - podkreśla rzecznik praw dziecka.

 

RPD: Prace domowe tak, ale z umiarem>>

 

Na stronie RPD znaleźć można:

  • zgoda rodzica na przetwarzanie danych osobowych;
  • zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka;
  • zgoda na udział w wycieczce;
  • oświadczenie ws. zajęć edukacji seksualnej.

Czytaj w LEX: RODO w szkolnej codzienności >