To reakcja na zaproponowaną w grudniu ubiegłego roku przez nauczycieli, uczniów, działaczy edukacyjnych oraz RPO debatę na ten temat. Autorzy tej propozycji przekonują, że obecna sytuacja - przeciążenie pracą uczniów, ale też rodziców i nauczycieli – wymaga zmiany.

Czytaj: RPO radzi, jak opracować zasady zadawania prac domowych>>

- Z satysfakcją przyjmuję, że podziela Pan prezentowany przez MEN pogląd, że najlepsze rozwiązania powstają poprzez wspólne ustalanie zasad, przy poszanowaniu opinii i praw wszystkich osób, których będą one dotyczyć – napisał do RPO w imieniu ministra Dariusza Piontkowskiego wiceminister Maciej Kopeć.
Dodał, że resort nie chce tej sprawy regulować przepisami. - Jakiekolwiek regulowanie czy też limitowanie czasu przeznaczonego na prace domowe jest z metodologicznego punktu widzenia niezasadne. Posłużenie się zaś w tym celu prawem oświatowym ingerowałoby w kształtowane autonomicznie relacje między uczniami a nauczycielami - napisał wiceminister.

 

MEN przygotuje poradni o pracach domowych

Maciej Kopeć przypomniał, że wielu nauczycieli, rodziców i uczniów uznaje, że zadania domowe są nieodłącznym elementem systemu oświatowego i stanowią jedno z kluczowych narzędzi kształcenia pozostających w dyspozycji nauczyciela. Zauważył, że RPO wskazywał jednak w swym wystąpieniu do MEN na potrzebę promowania innego podejścia do zadań domowych, wynikającego z głębszej refleksji nad ich celem i jakością. - Ministerstwo się z tym podejściem zgadza – pisze min. Kopeć. – Dlatego zleci Ośrodków Rozwoju Edukacji w Warszawie przygotowanie i udostępnienie poradnika dla nauczycieli dotyczącego prac domowych - dodał.

Poradnik będzie zawierał:

  •     informacje o poprawnym sposobie regulowania na poziomie szkoły kwestii dotyczących prac domowych (obszerności, częstotliwości),
  •     przegląd badań polskich i międzynarodowych dotyczących prac domowych oraz wskazania dotyczące dobrej praktyki w zakresie prac domowych (celowych, dobrych jakościowo) z poszczególnych przedmiotów czy ich grup.

Czytaj: RPD: Prace domowe tak, ale z umiarem>>