Obecnie brakuje przepisów, które wskazują konkretne zadania: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Prawie jedna trzecia dzieci objęta pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Liczba dzieci i młodzieży obejmowanych w systemie oświaty pomocą psychologiczno-pedagogiczną  rośnie z każdym rokiem. W 2012 r. różnymi formami tej pomocy objętych było 25% wszystkich uczniów, w 2013 r. – 27 proc. uczniów, a w ostatnich trzech latach (2014–2017) – pomocą objęto ok. 30% uczniów.

W porównaniu do lat ubiegłych systematycznie wzrasta również liczba uczniów objętych kształceniem specjalnym. W roku szkolnym 2012/2013 – 14 020 dzieci przedszkolnych wymagało specjalnej organizacji nauki i metod pracy, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 ich liczba osiągnęła 31 708 dzieci.

Wykaz zajęć wskazany w rozporządzeniu

Resort edukacji wyda rozporządzenie, w którym określi, jakie zajęcia poprowadzą pracujący w szkole specjaliści. 

Według resortu edukacji zagwarantuje to, że we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach nauczyciele Ci będą prowadzili tego samego rodzaju zajęcia. Dotychczas praktyka w tej kwestii nie była jednolita.  

Jak wskaże nowe rozporządzenie, nauczyciele poradni psychologiczno-pedagogicznych: realizują badania i działania diagnostyczne, profilaktykę uzależnień oraz udzielają bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM [PRZEDSPRZEDAŻ] Wzory dokumentów - karta nauczyciela i prawo pracy w oświacie - z serii MERITUM>>