Nowe wytyczne przygotowane zostały Ministerstwo Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Dotyczą przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

Dziecko lekarza do przedszkola przed dzieckiem kierowcy? Nie ma ku temu podstaw>>

 

Wytyczne dla żłobków

  • w jednej sali mogą przebywać trzy ośmioosobowe grupy dzieci wraz z opiekunem
  • zaleca się umieszczenie przegrody uniemożliwiającej kontakt z osobami w pozostałych grupach
  • minimalna przestrzeń nie może być mniejsza niż 2,5 m kw. na 1 dziecko i każdego opiekuna

 

Przedszkola

  • w grupie może przebywać 16 dzieci - grupę można zwiększyć, ale maksymalnie o dwójkę dzieci
  • minimalna przestrzeń przypadająca na dziecko i każdego opiekuna to 3 m kw.
  • opiekunowie powinni zachować dystans 1,5 m od siebie
  • rodzice i opiekunowie przyprowadzający dzieci powinni zachować dystans 2 m
  • rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica

 

Wytyczne udostępnione są tutaj>>