Wnioski przez pierwszy miesiąc można było składać wyłącznie online przez portal Ministerstwa Rodziny www.empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowość elektroniczną. Od sierpnia wniosek można złożyć także w urzędzie.

- Samorządy, pomimo, że mają czas do 30 września, już w lipcu rozpatrzyły prawie wszystkie złożone w tym okresie wnioski. Co ważne w wypłaciły pieniądze jeszcze w lipcu – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Oznacza to, że wsparcie trafi do 4,6 miliona uczniów – bez względu na dochód na osobę w rodzinie. Od sierpnia wnioski można składać zarówno drogą elektroniczną, jak i w sposób tradycyjny.  Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

- Biorąc pod uwagę tempo dotychczasowych prac, jestem przekonana, że w pozostałych przypadkach środki do rodzin trafią jeszcze przed 1 września – powiedziała minister rodziny.

Kiedy przysługuje świadczenie "Dobry start"?>>