II Konferencja Edukacja w Samorządach będzie częścią III Kongresu Edukacja i Rozwój.
Ramy prawne w jakich może być prowadzona wspólna obsługa jednostek organizacyjnych samorządu w kontekście obowiązujących przepisów ustaw ustrojowych, ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie oświaty, ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawi Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.
W programie także:
- Scenariusze tworzenia i przekształcania jednostek obsługujących (planowanie i przeprowadzanie poszczególnych etapów tworzenia lub przekształcania jednostek obsługujących w zależności od ich typu oraz zakresu wspólnej obsługi).
- Koszty tworzenia i funkcjonowania centrów usług wspólnych
- Podział kompetencji pomiędzy kierownikiem jednostki obsługiwanej jako osoby wykonującej czynności pracodawcy, a kierownikiem jednostki obsługującej, archiwizowanie dokumentacji kadrowej oraz obieg dokumentów pomiędzy jednostkami. Więcej>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów